Cyri Cwpwrdd Storio

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
20 - 30 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
1

Dyma rysáit figan blasus iawn, sy’n rhagorol pan nad oes gennych amser i fynd i’r siopau. Gallwch ddefnyddio beth bynnag sydd ar gael yn y rhewgell a’r cwpwrdd storio.

Rhewi
Yes
Fegan
Cynhwysion
1 daten fawr, wedi ei golchi a’i phlicio
½ nionyn
2 llond llwy fwrdd o olew
1 clof garlleg wedi ei blicio a’i wasgu
1 tun bychan o domatos wedi eu malu
1 llond llwy de wastad o bowdwr cyri
1 tun o gorbys (chickpeas) wedi ei ddraenio
50 gram o lysiau wedi eu rhewi (mae pys neu sbinaets yn ddelfrydol)
100ml o stoc llysiau
cyfarwyddiadau
Torrwch y tatws yn giwbiau a’u berwi mewn sosban am tua 10 munud
Draeniwch nhw a’u gosod o’r neilltu
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo fawr
Ychwanegu’r nionyn a’i goginio am ychydig funudau nes ei fod yn feddal
Ychwanegu’r garlleg
Ychwanegu’r powdwr cyri a gadael iddo darthu am funud neu ddau
Ychwanegu’r corbys a’r tatws a gadael iddynt gymryd lliw’r powdwr cyri am funud neu ddau
Ychwanegu’r tomatos a’u cymysgu’n dda
Ychwanegu’r stoc
Dod â nhw i ferwi, a’u mudferwi am 10 munud
Rhoi’r pys a’r sbinaets yn y cymysgedd cyri corbys
Coginio am 3 neu 4 munud arall ac yna eu gweini