Cyri Llysiau

Gan
James Welsh, Community Food North East
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Gallwch ychwanegu bron unrhyw lysiau dros ben at y cyri hwn, ac mae’n wych i’w ailgynhesu ar gyfer cinio y diwrnod wedyn.

Fegan
Heb Wyau
Heb Gynnyrch Llaeth
Llysieuol
Cynhwysion
1kg o lysiau cymysg
3 winwnsyn, wedi’u plicio a’u torri’n fras
1 clof garlleg, wedi’i blicio a’r dorri’n fân
1 tun o wygbys
1 tun o domatos mân
1 llwy fwrdd o biwrî tomato
300ml o stoc llysiau (1 ciwb stoc)
400g o reis
1 llwy fwrdd o bowdwr cyri (ychwanegwch fwy os hoffech iddo fod yn boethach)
cyfarwyddiadau
Mewn padell fawr, cyfunwch yr holl gynhwysion, ar wahân i’r reis, ychwanegwch y stoc llysiau a’i gymysgu’n drwyadl.
Dechrewuch ei ferwi, gostyngwch y gwres, a chaniatáu i’r gymysgedd fudferwi, a’i throi’n achlysurol.
Coginiwch am 30 munud, hyd nes bod y llysiau’n dynner a bod y stoc wedi lleihau i greu saws hyfryd, trwchus.
Coginiwch y reis yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn.
Gweinwch y cyri gyda’r reis a bara naan cynnes.