Cyri llysiau cartref

Gan
CORNER COTTAGE
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2
Rhewi
Yes
Cynhwysion
2 lwyaid o bast cyri (gwan, cymedrol neu gryf)
1 tun o laeth cnau coco
1 llwyaid de o olew llysiau
2 wnionyn wedi’u torri#3 ewin garlleg wedi’u torri
2 lwyaid de o sbeis ‘garam masala’
Peth coriander ffres, wedi’i dorri
Llysiau sydd ar ôl megis blodfresych, pwmpenni bach, moron a ffa
cyfarwyddiadau
Ffriwch yr wniwn a’r garlleg yn ofalus am 20 munud nes eu bod yn frown.
Ar ôl ychwanegu’r past, ffriwch y cyfan am funud eto cyn rhoi’r llaeth cnau coco ynddo
Trowch y cyri â chwisg nes ei fod yn llyfn.
Ar ôl ychwanegu’r llysiau, gadewch y cyri i fudferwi am 5 munud cyn dodi’r garam masala a’r coriander.
Dylech chi ei fwyta gyda reis a bara fflat.