Cyri tatws a chyw iâr Gwlad Thai

Gan
Jo Pratt - Recipe kindly donated by the Potato Council to celebrate Potato Week
45 - 60 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Gallwch wneud y pryd rhyfeddol hwn mewn un pot. Mae’n ffordd ddelfrydol o ddefnyddio unrhyw lysiau sydd gennych dros ben (awgrym yn unig yw’r rhai yr wyf fi’n eu henwi) – ond mae’r tatws Maris Piper yn bwysig yn y pryd hwn. Yna gallwch ychwanegu cyw iâr ac ychydig o sbeisys.

Cynhwysion
500g o datws Maris Piper wedi eu plicio a’u torri’n ddarnau 2 neu 3 cm
1 llond llwy fwrdd o olew blodau haul neu olew llysiau
1 nionyn, wedi ei dorri
1 ½ llond llwy fwrdd o bâst cyri coch Thai
1 llond llwy fwrdd o bâst tomato
2 frest cyw iâr wedi eu torri’n ddarnau
1 pupryn coch bychan wedi ei dorri’n stribedi
1 llond llwy fwrdd o saws pysgod
300g o laeth coconyt
100ml o stoc cyw iâr heb ei halltu
100g o india corn bach
100g o ffa dringo wedi eu haneru
Sudd 1/2 leim
½ dyrnaid o goriander, wedi ei dorri’n fân
cyfarwyddiadau
Paratowch y nionyn, twymwch yr olew mewn wok neu badell ffrïo ac yna ffrïo’r nionyn yn ysgafn am tua 5 munud. Rydych chi eisiau ei gael yn feddal ond heb droi ei liw
Yn y cyfamser paratowch y tatws, y ffa dringo, yr india corn bach a’r purpyn coch
Ychwanegwch y pâst cyri, y pâst tomato, y darnau tatws, y cyw iâr a’r pupryn coch i’r nionyn gan droi’r cymysgiad am ychydig funudau, wedyn ychwanegu’r saws pysgod, y llaeth coconyt a 100ml o ddŵr
Gadewch i’r cymysgedd fud-ferwi’n dyner a’i goginio heb gaead am 15 munud cyn ychwanegu’r india corn bach a’r ffa dringo at y cyri
Daliwch ati i’w goginio am 5 i 8 munud nes bod y llysiau’n dechrau tyneru, yna yn union cyn eu gweini trowch y sudd leim a’r coriander i mewn i’r cawl