Cyri Twrci

Gan
KNORR - Cyfranwyd trwy garedigrwydd Knorr
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
10

Allwch chi ddim methu gyda’r rysáit hyfryd hwn i ddefnyddio cig twrci sydd dros ben. Y mae’n hawdd ei addasu hefyd – gallwch ychwanegu darnau o ham wedi ei goginio, neu lysiau sydd gennych dros ben – tatws wedi eu rhostio, panas neu foron, wedi eu torri’n ddarnau breision.

Cynhwysion
25g o flawd plaen
2 Stocpot cyw iâr Knorr
25g o ymenyn heb ei halltu
½ pinafal mawr, wedi ei blicio a’i dorri’n ddarnau breision (gan gynnwys y craidd)
2 afal Cox (oddeutu 250g), heb eu plicio ac wedi eu torri’n fras
1 fanana
1 nionyn bychan wedi ei dorri’n fras
3 llond llwy fwrdd o bowdwr cyri mwyn neu ganolig
25g o goconyt sych heb ei felysu
75ml o hyfen dwbl (dewisol)
1kg o weddillion twrci oer, wedi ei dynnu oddi ar yr egyrn a’i dorri’n ddarnau breision
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 220˚C/ 425˚F/ Nwy Marc 7. Gwasgarwch y blawd yn haen reolaidd mewn padell ffrïo y gallwch ei rhoi yn y ffwrn. Rhowch hi yn y ffwrn am 12 i 15 munud nes y mae’r blawd wedi brownio ychydig
Yn y cyfamser, wrth i’r blawd frownio, dechreuwch gogionio’r cyri. Cymerwch y ddau stocpot Knorr yn gyntaf a’u cymysgu gyda litr o ddŵr berwedig, gan eu troi nes iddynt gymysgu’n drylwyr. Rhowch nhw ar y naill ochr
Yn awr, twymwch ddysgl caserol, gyda gwaelod trwm, ar yr hob. Rhowch yr ymenyn ynddi ac wedi iddo dwymo ychwanegwch y pînafal a’r tafelli afal. Pliciwch y fanana a’i hychwanegu hithau. Ychwanegwch y nionyn wedi ei dorri
Ffrïwch nhw gan eu troi gyda spatwla dros wres isel am tua 10 munud nes i’r ffrwythau ddechrau malu
Ychwanegwch y powdwr cyri, gan ei gymysgu’n dda. Coginiwch o am ddau neu dri munud dros wres isel. Ychwanegwch y coconyt sych a’u i gymysgu i mewn
Wedi i’r blawd frownio ychydig, tynnwch o o’r ffwrn a’i ychwanegu at y cymysgedd pâst cyri, gan ei gymysgu’n drylwyr
Tywalltwch y Stoc Cyw Iâr Knorr dros y blawd, gan ei droi nes bod y pâst wedi toddi yn y stoc
Ychwanegwch weddil y stoc yn raddol, 250ml ar y tro, gan ei droi bob tro y byddwch yn ychwanegu rhagor i wneud yn siŵr nad oes unrhyw lympiau yn y saws
Codwch y cymysgedd i ferwi, gadael iddo fud-ferwi am 8 i 10 munud, a throi’r hufen dwbl i mewn iddo (os ydych am ei ddefnyddio)
Defnyddiwch gefn ladl i’w wasgu i lawr. Rhowch y pâst cyri trwy ridyll mân os ydych eisiau ei hylifo nes y mae’n llyfn
Rhowch y cyri sydd wedi ei hidlo neu ei hylifo yn ôl yn y llestr caserol. Ychwanegwch y darnau o dwrci, ei godi i ferwi a’i fudferwi am 10 munud nes y mae’r twrci wedi ei dwymo drwyddo
Addurnwch gyda naddion cnau almwn wedi eu crasu a dail coriander ffres a’i syrfio ar unwaith