Cytled Cig Oen gyda Chrystyn Perlysiau

Gan
SCHWARTZ
20 - 30 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Cytledau hyfryd o gig oen gyda chrystyn mintys yn cael ei syrfio gyda moron bach a Grefi Nionod wedi rhostio. Os oes gennych chi fara sydd angen ei ddefnyddio gallwch ei friwsioni ar gyfer y rysáit hwn trwy ei chwyrnellu mewn posesydd bwyd. Gallwch rewi briwsion bara, a’u defnyddio mewn llawer o ryseitiau, fel y pryd hwn o gig oen mewn crystyn.

Cynhwysion
1 llond llwy fwrdd o olew
1 nionyn, wedi ei dorri’n fân
100g (4 owns) o friwsion bara gwyn
3 llond llwy fwrdd o Fintys Schwartz
8 cytled cig oen heb yr asgwrn neu tshops cig oen, wedi eu trimio
1 wy, wedi ei guro
450g (1 pwys) o foron ifanc, wedi eu glanhau
1 pecyn o Gymysgedd Grefi Nionod Schwartz
Ychydig o olew i’w wasgaru drosto
Halen Môr a Phupur Du Schwartz i roi blas
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 200°C, 400°F, Nwy Marc 6. Twymwch yr olew a ffrïwch y nionyn am 2 funud. Trowch y briwsion bara a’r mintys iddo a’u ffrïo am 1 munud. Ychwanegwch y sesnin a thynnu’r cymysgedd oddi ar y gwres
Clymwch y cytledau cig oen yn rholion a’u rhoi ar bapur popty. Cymysgwch yr wy i’r briwsion bara a rhannu’r cymysgedd rhwng yr wyth cytled cig oen. Diferwch ychcydig o olew drosto os dymunwch a’i goginio yn y popty am 15 munud
Yn y cyfamser, stemiwch y moron am 10 munud a gwneud y Grefi Nionod Rhost gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Syrfiwch y cytledau cig oen gyda’r moron, y grefi a’ch hoff datws