Cyw Iâr Dil a Lemwn mewn Briwsion efo Sglodion Tatws

Gan
Y CYNGOR TATWS
Un Awr +
Uwch
yn gwasanaethu
4

Mae hi’n wythnos sglodion o 17 i 24 Chwefror. Rhowch gynnig ar ein syniadau am ryseitiau blasus ar gyfer sglodion, trwy law y Cyngor Tatws. I gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Sglodion ewch i.

Cynhwysion
6 taten fawr ysgafnllyd, er enghraifft Maris Piper, King Edward neu Desirée (tua 1.5kg)
2 lond llwy fwrdd o olew blodyn haul
125g o friwsion mân ffres
½ llond llwy de o lysiau’r gwewyr (dill)
Rhinflas hanner lemwn
Pupur a halen at eich blas
4 brest cyw iâr heb y croen a’r esgyrn, wedi eu torri’n stribedi
50g o flawd plaen
3 wy pen-domen maint cymedrol wedi eu curo
2 llond llwy fwrdd o olew llysiau
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty i 200°C/popty ffan 180°C, Nwy Marc 6
Ar gyfer y sglodion, pliciwch y tatws a’u torri yn sglodion hir gan ddefnyddio torrwr sglodion crinclyd. Gallwch benderfynu ar y trwch ond gofalwch fod yr holl sglodion o’r un trwch a’i gilydd fel eu bod yn cogionio’n gyfartal. Rinsiwch gyda dŵr oer a’u patio’n sych gyda phapur cegin neu liain cegin glân
Rhowch haen ysgafn o olew dros ddau hambwrdd pobi
Rhowch y sglodion ar un o’r habyrddau coginio a’u pobi am 45 i 50 munud, gan eu troi yn achlysurol. Pan maent yn barod dylai’r sglodion fod yn frown golau a chrenslyd gyda’r canol yn ysgafn a thyner
Cymysgwch y llysiau gwewyr a’r rhinflas lemwn mewn powlen fas. Ychwanegwch sesnin, gyda halen a phupur du newydd ei felino. Rhowch y blawd mewn powlen fas arall
Dipiwch y darnau cyw iâr mewn blawd plaen, yna yn yr wy wedi ei guro, ac yn olaf yn y briwsion bara. Ysgwydwch nhw i gael gwared ag unrhyw ormodedd a rhoi’r stibedi cyw iâr ar yr hambyrddau sydd wedi eu hiro ag olew
Diferwch ragor o olew llysiau dros y stribedi cyw iâr
Pobwch nhw yn y ffwrn am 30 i 35 munud, gan eu troi unwaith. tynnwch nhw o’r popty pan maent wedi coginio drwyddynt a phan maent yn frown golau drostynt