Cyw iâr gyda LLWYTHI o garlleg

Gan
Y FFERM GARLLEG - Cyfranwyd trwy garedigrwydd The Garlic Farm
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae’r cyw iâr clasurol hwn gyda 40 clof yn siŵr o blesio bob tro. Mae’r rysáit hwn yn cynnwys amrywiad bach i wneud pryd cyfan mewn un pot. Wrth gwrs, gallwch ddefnyddio cymaint o glofiau ag y dymunwch, felly peidiwch â dal yn ôl.

Cynhwysion
1 iâr faes go nobl
500g o reis brown
1 gwydriad o win gwyn
Persli, dail bae a teim wedi eu torri’n fân
2 foronen wedi eu torri’n fras
2 sleisen o facwn wedi eu torri
2 nionyn wedi ei dorri’n giwbiau
Crafion croen dau lemwn ynghyd â’r sudd
Clofiau 3 neu 4 bylb garlleg wedi eu plicio, neu ragor os dymunwch
Pupur a halen
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180ºC
Tywalltwch y reis i ddysgl caserol fawr a throi’r persli, y nionod, y bacwn a’r croen lemwn i mewn
Rhowch y cyw iâr ar eu pen a thywallt y garlleg, y teim, a’r dail bae drostio. Ychwanegwch ddigon o bupur a halen
Gwasgwch y ddau lemwn drostynt a thrywanu’r croen yng ngheudod yr iâr
Tywalltwch y gwin i’r reis ac ychwanegu dŵr nes ei fod yn ei orchuddio o tua 2cm
Rhowch y caead arno a’i roi yn y popty am awr a hanner, yn tynnu’r caead am yr hanner awr olaf i frownio’r cyw iâr a’r garlleg