Cyw Iar y Canoldir wedi ei rostio yn y badell

Gan
Jo Pratt - Cyfranwyd y rysáit trwy garedigrwydd Y Cyngor Tatws i ddathlu Wythnos Datws 2013
45 - 60 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Cafodd y pryd hwn ei ysbrydoli gan ginio swper chwarel fy mam, lle roedd yn rhostio cyw iar ac yn coginio nifer o ychwanegolion i fynd gydag o. Mae’r fersiwn sydd gen i yn dipyn symlach, gan ddefnyddio coesau cyw iar yn hytrach na’r aderyn cyfan, ynghyd â llysiau tymhorol, gan gynnwys tatws Maris Piper – i gyd wedi eu coginio mewn un tun rhostio. Rhowch gynnig ar ei wneud ganol wythnos, neu os oes gennych chi lond tŷ o bobl gall fod yn ginio dydd Sul eithaf syml. Os ydych eisiau pryd sydd fymryn yn llai moethus gallwch adael y chorizo a’r stribedi bacwn allan, ond y mae’r rhain yn ychwanegu blas ardderchog i’r pryd.

Cynhwysion
750g o datws Maris Piper, wedi eu plicio a’u torri’n eu chwarter
8 coes cyw iâr, heb y croen a heb yr esgyrn
150g o chorizo neu stribedi bacwn
1 neu 2 pupryn coch, oren neu felyn wedi tynnu’r hadau a’u torri’n lletemau
1 nionyn coch mawr, wedi ei blicio a’i dorri’n 8 darn
3 o foron wedi eu torri’n ddarnau breision
2 coesyn o rosmari
1.5 llond llwy fwrdd o olew olewydd (2 lond llwy fwrdd os nad ydych am ddefnyddio’r chorizo na’r stribedi bacwn)
Sudd 1 lemwn
Tuag 20 tomato ceirios neu domato eirin bach
Dyrnaid da o olewydd gwyrdd – rhai plaen neu rai wedi eu stwffio â pimento neu anchovies (dewisol)
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 220ºC / ffan 200ºC/ nwy 7, tra byddwch yn paratoi eich llysiau a’ch cyw iar
Rhowch y tatws mewn llestr bas y gallwch ei roi yn y popty microdon ac arllwys 2 lond llwy fwrdd o ddŵr drostynt. Gorchuddiwch â haen goginio a’i roi yn y microdon wedi ei dyllu’n fân, ar wres uchel am 5 munud
Yn y cyfamser rhowch y cyw iâr, y choriso neu’r stribedi bacwn (os ydych chi’n eu defnyddio), y puprynnau, y nionod, y moron a’r rhosmari a’r olew olewydd mewn tun rhostio mawr
Ychwanegwch y tatws sydd wedi eu coginio’n rhannol a thaflu popeth at ei gilydd fel bod haen o olew olewydd drostynt, yna ychwanegwch bupur a halen. Gwasgwch y sudd lemwn drostynt, ychwanegu sesnin a’u rhoi yn y popty am 30 munud
Ar ôl 30 munud trowch bopeth drosodd yn yr hambwrdd ac ychwanegu’r tomatos (a’r olewydd, os ydych am eu defnyddio). Rhowch bopeth yn ôl yn y popty am 15 munud arall neu nes y mae’r tatws yn frown golau ac wedi eu coginio’n drylwyr