Cyw iar y gaef wedi'i frwysio

Gan
Caroline Marson, Banbury
45 - 60 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Mae’r cyw iâr hwn yn cael ei goginio mewn gwin sbeis poeth i roi blas sy’n llawn naws y Gaeaf. Mae’n flasus iawn wedi’i weini gyda thatws stwnsh cennin hufennog neu daten bob, neu cwscws hyd yn oed. Mae’n cyd-fynd yn wych â llysiau’r tymor neu fresych coch wedi’i frwysio. 

Rhewi
Yes
Cynhwysion
75cl botel gwin coch
1 bag sbeis gwin poeth (neu defnyddiwch 1 coesyn o sinamon, 2 glofsen, 4 o hadau coriander, ychydig o nytmeg a 2 bupur Jamaica wedi’u lapio mewn bag mwslin)
2 satswma wedi’u golchi a’u sgrwbio a 4 clofsen wedi’i osod ym mhob un
2 lwy fwrdd o siwgr crai tywyll
Halen
Pupur du mân
12 glun neu goes cyw iâr
1 llwy fwrdd o olew
1 winwnsyn, wedi’i blicio a’i dorri’n fân
3 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u torri’n fân
1 ½ llwy fwrdd o flawd plaen
100g llugaeron sych
300ml stoc cyw iâr
cyfarwyddiadau
Rhowch y gwin, y bag sbeis gwin poeth, a’r siwgr mewn sosban. Rhowch i ferwi a chaniatáu iddo ffrwtian nes bydd y cymysgedd wedi tewychu, tua 10–15 munud. Ychwanegwch y satswmas gyda'r clofs ynddynt.
Rhowch bupur a halen ar groen y cyw iâr, cynheswch yr olew mewn sosban fawr a ffriwch y darnau cyw iâr nes y byddan nhw’n euraidd. Ychwanegwch y winwns a’r garlleg a’i goginio am 5 munud arall.
Ychwanegwch y blawd a’i goginio, gan ei droi, am 1 munud cyn ychwanegu’r gwin wedi’i dewychu a’r stoc. Berwch y cwbl, wedyn ei orchuddio a’i goginio ar 200°C (400°F) marc 6 am oddeutu 1 awr. Dylai’r saws fod yn drwchus fel grefi.
Dadorchuddiwch y caserol, cymysgwch y llugaeron i mewn iddo a’i goginio am 30 munud arall. Tynnwch y satswmas a’i roi yn y bin compost. Gellir gweini’r caserol yn syth.
I’w rewi: Dilynwch y rysáit hyd at ddiwedd cam 3. Oerwch, wedyn ei roi mewn cynhwysydd sy’n addas i’r rhewgell, labelwch a’i rewi am hyd at 3 mis. I’w ddefnyddio: Rhowch i’w ddadrewi dros nos, rhowch mewn dysgl caserol sy’n addas i’r hob a’i godi i’r berw yn araf. Ychwanegwch y llugaeron a’i roi i ffrwtian ar wres isel. Coginiwch am 30 munud neu nes y bydd wedi cynhesu drwyddo.