Domitille Ffrengig Melys

Gan
LFHW
0 - 10 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Rydym ni’n gwastraffu tua thri deg saith miliwn o dafelli o fara bob dydd yn y Deyrnas Unedig o’n cartrefi yn unig. Mae’r rysáit hon yn wych am wneud y mwyaf o unrhyw fara sydd gennych y mae angen ei ddefnyddio.

Cynhwysion
Tafell o fara gwyn
Ychydig bach o surop masarn (bydd surop euraid yn gweithio hefyd)
Talp o fenyn (menyn sy’n rhydd o gynnyrch llaeth os ydych chi’n fegan)
Ychydig o fefus
cyfarwyddiadau
Tostiwch dafell o fara gwyn
Torrwch hi’n lletraws a rhoi’r ddau ddarn mewn padell ffrio gyda’r menyn
Ychwanegwch surop masarn neu euraid i’r tost ar y ddwy ochr
Ychwanegwch y mefus a’u ffrio hyd nes eu bod wedi’u sgleinio â’r surop