Eirin gwlanog gyda reis fanila melys

Gan
CANNED FOOD UK
10 - 20 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae gan gwmni Canned Food UK lawer o wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu chi i fyw mewn modd iachach a hwylus trwy fanteisio ar fwyd tun.

Rhewi
No
Cynhwysion
Tun 410g o eirin gwlanog yn eu sudd, wedi'u diferu
Tun 425g o bwdin reis
50g o fisgedi amareto wedi'u gwasgu ychydig
25g o fenyn meddal
25g o siwgr brown meddal
1 melynwy
4 llwyaid o wirod amereto
½ llwyaid de o drwyth fanila
cyfarwyddiadau
Cynhesu'r ffwrn ymlaen llaw: 180C/350F/Nwy – 5.
Cymysgu'r menyn a'r siwgr mewn powlen â llwy bren, ychwanegu'r ŵy, y gwirod a'r bisgedi a'u cymysgu'n llwyr.
Cymysgu'r pwdin reis gyda'r fanila a rhannu'r cyfan mewn 4 dysgl gaws pob.
Dodi hanner eirinen wlanog, gyda'r ochr sydd wedi'i thorri'n wynebu i fyny, ar y reis a rhoi llwyaid o gymysgedd amareto yn y twll lle roedd y garreg.
Tywallt gweddill y cymysgedd dros y cyfan.
Gadael y dysglau yng nghanol y ffwrn am 8-10 munud nes eu bod yn dechrau berwi a throi'n frown.
Cyflwyno: Dodi pob dysgl ar blât bychan gyda dwy fisgeden amareto wrth ei hochr.