Fatoush (Fegan)

Gan
JANE HUGHES
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Mae’r salad traddodiadol hwn o’r Dwyrain canol yn ffordd berffaith o ddefnyddio bara pitta sy’n ddiwrnod oed ac mae’n gwneud cinio sylweddol.

Llysieuol
Cynhwysion
Sawl bara pitta (neu defnyddiwch fara Ffrengig neu ciabatta… unrhyw fath o fara), wedi ei dostio a’i dorri’n ddarnau bach
Eich dewis chi o lysiau salad - tomatos, ciwcymbr, seleri, letys, roced, sbigoglys ifanc, pupurau coch neu wyrdd, olifau du, sibols, winwns coch - i gyd wedi eu torri’n ddarnau bach
Dyrnaid hael o berlysiau ffres wedi eu torri – yn draddodiadol, cymysgedd o bersli dail gwastad a mintys
Dresin sy’n cynnwys tair rhan olew olewydd i ddwy ran sudd lemwn, garlleg mâl, pupur a halen
cyfarwyddiadau
Cymysgwch yr holl gynhwysion salad, y perlysiau ffres a’r darnau o fara wedi tostio gyda’i gilydd mewn powlen fawr.
Arllwyswch y dresin dros ben y cyfan cyn ei weini.