Ffroesion Blodfresych

Gan
SARAH MOORE
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2

"Nid yw blodfresych gogoneddus yr ynysoedd hyn wedi cael y gydnabyddiaeth y maent yn eu haeddu. Rydwi wrth fy modd gyda blodfresych wedi ei chwys-ferwi mewn sbeisys nes iddynt garmeleiddio, yna eu bwyta fel salad. Mae gwneud ffroesion ohonynt yn ffordd arall o’u defnyddio, ynghyd ag unrhyw eitemau eraill sy’n digwydd bod yn eich cwpwrdd storio. Mae un flodfresych ynghyd ag ychydig o gynhwysion eraill yn mynd ymhell. Gweinwch nhw gyda raita neu iogwrt perlysieuol ac os edrychwch beth arall sy’n llechu yn y pantri dyna bryd da o fwyd ar eich plât. Mae’r mab acw yn ddigon ffyslys am ei fwyd ac yn casáu blodfresych, ond mae o wrth ei fodd efo’r rhain......”

Fegan
Cynhwysion
1 Blodfresych
1 nionyn
1 neu 2 thsili
1 llond llwy de o hadau cwmin, 1 llond llwy de o goriander, pupur a halen
3 wy
Llond llaw o goriander
100 gm o flawd plaen
Olew blodyn haul ar gyfer ffrïo bas
cyfarwyddiadau
Torrwch y blodfresych yn flodigion a’u berwi nes eu bod wedi cogionio, stwnsiwch nhw’n dyner
Ychwanegwch yr holl gynhwysion eraill gyda’r wyau wedi eu curo a’r blawd (gallwch ychwanegu mymryn o geirch)
Ffrïwch mewn olew poeth nes eu bod yn brownio ac wedi coginio drwyddynt
Draeniwch ar bapur cegin a’u gweini