Frittata Broccoli a Thatws

Gan
SCHWARTZ
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Frittata blasus a hyfryd yn cyfuno tatws tyner a broccoli gyda blasau aromatig Oregano, Rhosmari a Theim i wneud cinio neu swper rhwydd a chyfleus. Mae’r rysáit yn ffordd dda o ddefnyddio unrhyw datws neu froccoli sydd gennych dros ben. Os ydynt wedi eu coginio’r barod gallwch hepgor y cam cyntaf.

Llysieuol
Cynhwysion
225g (8 owns) o datws wedi eu plicio a’u torri’n giwbiau
225g (8 owns) o flodigau broccoli, wedi eu torri’n fras
1 llond llwy fwrdd o olew olewydd
1 nionyn, wedi ei dorri’n fras
1 llond llwy de o Oregano Schwartz
1 llond llwy de o Rosmari Schwartz
1 llond llwy de o Deim Schwartz
¾ llond llwy de o Fekin Halen Môr Schwartz
¼ llond llwy de o Bupur Du Schwartz
8 wy
2 llond llwy fwrdd o laeth sgim
3 tomato eirin canolig wedi eu sleisio’n denau
25g (1 owns) o gaws Parmesan wedi gratio
cyfarwyddiadau
Frittata blasus a hyfryd yn cyfuno tatws tyner a broccoli gyda blasau aromatig Oregano, Rhosmari a Theim i wneud cinio neu swper rhwydd a chyfleus. Yn gyntaf, dewch â dŵr i ferwi mewn sosban gymedrol. Rhowch y tatws i mewn ynddo a’u coginio am 6 i 7 munud neu tan y maent yn dendar. Ychwanegwch y broccoli a’u coginio am 2 funud arall. Draeniwch nhw’n dda a’u rhoi ar un ochr
Twymwch yr olew mewn padell fawr wrth-lynu ar wres canolig. Ychwanegwch y nionod a’u coginio am 5 munud neu nes y byddant yn feddal. Trowch y tatws a’r broccoli yn y cymysgiad. Trowch y gwres i lawr yn gymedrol-isel
Yn y cyfamser cymysgwch yr Oregano, y Rhosmari a’r Teim gyda ½ llond llwy de o’r Pupur a Halen mewn powlen cymedrol. Ychwanegwch yr wyau a’r llaeth a’u curo gyda chwisg nes eu bod wedi blendio’n dda, yna tywallt y cymysgedd i badell ffrïo. Coginiwch nhw heb eu troi am 5 munud, neu nes y mae gwaelod y wyau yn dechrau setio. Trefnwch y tomatos wedi’u sleisio ar ben yr wyau. Gwasgarwch y caws drosto, yngyyd â gweddill yr halen
Rhowch y badell o dan y gril am 4 i 5 munud nes y mae’r wyau wedi setio a’r caws wedi brownio ychydig