Frittata Tatws Melys

Gan
The Team at Sustainable Strathclyde
20 - 30 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae’r pryd hwn yn defnyddio wyau, ac os oes gennych chi unrhyw gawsiau meddal i’w defnyddio gallwch eu hychwanegu nhw hefyd.

Cynhwysion
3 taten felys fach
1 winwnsyn coch, wedi’i haneri a’i sleisio’n denau
1 pupur coch, wedi’i dorri’n fras
1 courgette, wedi’i dorri’n giwbiau bras
6 wy mawr
75g o gaws glas
1 clof garlleg, mâl
1 llwy de o oregano
1/2 llwy de o fflawiau tsili
Olew olewydd
Halen a phupur i roi blas
cyfarwyddiadau
Priciwch y tatws melys â fforc a’u coginio mewn microdon am 2-3 munud hyd nes eu bod nhw’n feddal.
Yn y cyfamser, rhowch ychydig o olew mewn padell ffrio ganolig a ffrio’r winwns, garlleg, pupur a courgette ar dymheredd canolig. Ychwanegwch ychydig o halen a’i goginio hyd nes ei fod yn feddal a bod y winwns wedi brownio, oddeutu 5 munud. Tynnwch y badell oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri ychydig.
Yn ofalus, pliciwch y tatws melys wedi’u coginio, torrwch nhw’n dalpiau, a gadewch iddyn nhw oeri ychydig.
Mewn powlen gymysgu fawr, chwisgiwch yr wyau gyda halen, pupur, fflawiau tsili ac oregano, yna ychwanegwch y llysiau sautée a’r tatws melys.
Gan ddefnyddio’r un badell ffrio ag yn gynharach, rhowch ychydig o olew olewydd ac ychwanegu’r gymysgedd wyau, a gwasgaru darnau o gaws yn gyfartal ar ei ben. Coginiwch ef ar y pentan ar wres canolig am oddeutu 5 munud.
Trosglwyddwch y frittata i gril canolig hyd nes ei fod yn gadarn ac yn euraid.
Gweinwch ef gyda salad ffres, brocoli wedi’i stemio neu lysiau rhost.