Gnocchi mewn Saws Pwmpen a Tshili

Gan
Cyfranwyd y rysáit trwy garedigrwydd blog Nupur's Kitchen. Yn bennaf, mae blog Nupur yn cyflwyno ryseitiau llysieuol a’i phrofiadau o fywyd yng nghyd-destun bwyd.
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2
Llysieuol
Cynhwysion
2 lond cwpan o gnocchi tatws heb ei goginio
1 gwpanaid o bâst pwmpen
1/2 cwpanaid o iogwrt
5 neu 6 o tshilis coch wedi’u sychu
1 llond llwy fwrdd o sudd lemwn
1 llond llwy de o bupur du
1/4 cwpanaid o gaws mascarpone
1/4 cwpanaid o gaws cheddar
1/4 cwpanaid o gaws mozzarella
4 domato mawr
2 llond llwy fwrdd o olew
1 nionyn mawr wedi ei dorri
3-4 clof garlleg mawr, wedi eu gwasgu
2 llond llwy fwrdd o ymenyn
2 llond llwy fwrdd o hufan dwbl
1/4 llond llwy de o bowdwr mês (dewisol)
1/4 llond llwy de o bowdwr cardamom (dewisol)
cyfarwyddiadau
Berwch y gnocchi mewn 4 cwpanaid o dŵr gyda llond llwy de o olew a phinsied o halen am 4 neu 5 munud a’i fud-ferwi am 2 neu 3 munud. Draeniwch o a’i roi o’r neilltu
Twymwch y popty i 170 gradd
Twymwch yr olew yn y badell, ffrïwch y garlleg wedi ei wasgu a’r nionyn wedi ei dorri. Pan fydd yn lled dryloyw ychwanegwch y tomatos wedi eu malu, a’u coginio nes eu bod yn feddal. Ychwanegwch halen a tshili coch wedi’i sychu atynt a’u mud-ferwi am 5 neu 6 munud arall
Taflwch y caws mascarpone i mewn a mud-ferwi am 10 munud arall. Diffoddwch y gwres
Blendiwch y cymysgedd mewn peiriant blendio ar ôl iddo oeri. Hildwch o er mwyn cael cymysgedd llyfn
Twymwch yr ymenyn mewn padell a thywallt y pâst tomato hwn i mewn. Ychwanegwch y pâst pwmpen a’i goginio ar fflam gymedrol am 4 neu 5 munud. Diffoddwch y gwres
Gwasgarwch ychydig o gaws cheddar a mozzarella drosto, gydag ychydig grafion o tshili coch wedi’i sychu
Pobwch o mewn popty wedi ei dwymo ymlaen llaw am 20 i 25 munud. Tynnwch o oddi ar y gwres a diferyd hufen dwbl drosto. Gweinwch o’n boeth!