Gratin Tomato Twrci

Gan
MAGGIE DONALDSON
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Dyma ddantaith cyflym a blasus ar gyfer noswyl Nadolig, sy’n defnyddio cig twrci dros ben ac y gellir ei weini gydag unrhyw lysiau gwyrdd sydd dros ben. Gofalwch fod gennych fara crystiog i’w ddipio yn y saws hefyd!

Cynhwysion
Pot 400g o saws passata neu saws tomato ar gyfer pasta
3 llond llwy fwrdd o hufen dwbl neu crème fraiche
Sawl tafell drwchus o dwrci wedi ei goginio
2 bupryn cymysg (o unrhyw liw) wedi eu torri’n ddarnau
250g o fadrch wedi eu sleisio
2 dafell o fara stêl (heb y crystiau) i wneud briwsion
Caws parmesan wedi gratio i’w roi ar y top
1 llond llwy fwrdd o olew olifau
cyfarwyddiadau
Cymysgwch y passata tomato neu’r tomatos tun gyda’r hufen dwbl neu creme fraiche
Mewn llestr lydan fas, gosodwch haenau trwchus o gig twrci
Ffrïwch y puprynnau a’r madarch yn ysgafn a rhoi haen ohonynt dros y twrci
Tywalltwch y passata hufennog drosto a rhoi haen o friwsion bara wedi eu cymysgu â chaws parmesan wedi gratio, a diferyd mymryd o olew olifau drosto
Pobwch mewn ffwrn gymedrol nes bod y twrci’n chwilboeth a’r briwsion wedi crimpio ac yn frown golau