Gwlash Cig Eidion

Gan
HOFFI BWYD CASÂU GWASTRAFF
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Y pryd perffaith i’w wneud ymlaen llaw a’i rewi. Gyda’r Gwlash cig eidion traddodiadol hwn yr unig beth sydd rhaid ei wneud yw ei aildwymo a’i weini. Os ydych yn coginio ar gyfer un neu ddau yn unig gallwch rewi dognau unigol fel bod pryd blasus yn wastad yn aros amdanoch!

Rhewi
Yes
Cynhwysion
1 llond llwy fwrdd o olew
Pecyn 500g pack o stêc brwydio, wedi ei thorri’n giwbiau
1 nionyn wedi ei sleisio
1 llond llwy fwrdd o baprica
Tun 400g o domatos wedi’u malu
300ml (½ peint) o stoc cig eidion
200g (7 owns) o fadarch botwm
Bocs 170ml o hufen sur
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180 gradd C, Nwy Marc 4
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo fawr a ffrïo’r stec a nionyn am 5 munud i’w brownio. Cymysgwch y paprica i mewn a’i goginio am 1 munud. Trowch y tomatos a’r stoc i mewn a dod ag o i ferwi
Trosglwyddwch y gwlash i lestr caserol, rhoi caead arno a’i bobi am 1½ awr arall nes y mae’r cig yn dyner
Gadewch iddo oeri ychydig cyn troi’r hufen sur i mewn. Gweinwch o gyda reis