Haidd, Gwreiddysiau, Cig Moch A Chaws

Gan
Gan Neil Forbes
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Trowch eich gwreiddlysiau yn wledd gyda’r rysáit blasus hon gan y cogydd, Neil Forbes, o Café St Honore yng Nghaeredin.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
200g o haidd gwyn, wedi’i rinsio a’i goginio hyd nes ei fod yn feddal
75g o fenyn
Hanner winwnsyn, wedi’i blicio a’i dorri’n fân
1 clof o arlleg, mâl
1 moronen, wedi’i phlicio a’i thorri’n ddisiau 1cm
1 panasen, wedi’i phlicio a’i thorri’n ddisiau 1cm
1 ffon o seleri, wedi’i phlicio a’i thorri’n ddisiau 1cm
1 darn o seleriac, wedi’i blicio a’i dorri’n ddisiau 1cm
Perlysiau i roi blas
Ychydig o ddail salad
Olew olewydd a/neu had rêp i ddiferu drosto
200ml o ddŵr, neu stoc llysiau neu gyw iâr
Halen a phupur
Talp o gaws caled neu beth bynnag sydd dros ben, wedi’i gratio
cyfarwyddiadau
Cynheswch hanner y menyn ac ychydig o ddiferion o’r olew had rêp mewn padell â gwaelod trwchus, a ffrïo’r winwns, y garlleg, y seleri, y moron, y seleriac a’r pannas, hyd nes eu bod nhw’n feddal ac yn dechrau brownio. Ychwanegwch yr haidd a’r droi.
Yn y cyfamser, coginiwch y cig moch o dan y gridyll neu ei ffrïo. Ar ôl ei goginio, torrwch yn ddarnau bach a’i roi yn y badell gyda’r menyn sy’n weddill. Nesaf, ychwanegwch y dŵr neu’r stoc, ychydig bach ar y tro, fel risoto. Peidiwch â’i wneud yn rhy wlyb.
Ychwanegwch y caws ac ychydig o berlysiau i roi blas. Ychwanegwch ychydig o halen a phupur i roi blas, a’i weini gydag ychydig o ddail salad, ac ychydig o gaws wedi’i gratio. Diferwch ychydig o olew drosto.