Hwyaden wedi’i rhostio, mango, pomgranad, berwr a dail eraill

Gan
LFHW
Canolradd
yn gwasanaethu
2

Rysáit dda os ydych chi’n chwilio am ffordd greadigol o ddefnyddio berwr.
Mae gan gwmni Steve’s Leaves amrywiaeth helaeth o ferwr a dail diddorol eraill. Fe aiff y math yma’n gryfach fyth wrth ei fwyta a bydd dail oeraidd y sbigoglys gwyrdd a choch yn addurn addas ar blât pawb sy’n hoffi bwyd. Mae’n cynnwys llawer o asid ffolig a fitamin A.

Rhewi
No
Cynhwysion
Pecyn o ferwr arbennig a dail eraill gan gwmni Steve’s Leaves neu ferwr o fath arall ac iddo flas gref
2 frest hwyaden
½ mango
2 lond llwy de o hadau pomgranad
4 shibwnsyn
1½ llond llwy de o saws hoisin
Sudd 1 leim
cyfarwyddiadau
Cynhesu’r ffwrn at 200°C.
Dodi padell ar wres canolig a rhoi’r cig ynddi (gan ofalu bod y croen yn wynebu i lawr).
Ffrio’r cig am 8-10 munud nes bod y croen yn frown.
Rhoi’r cig mewn padell rostio (gan ofalu bod y croen yn wynebu i fyny) a’i rostio yn y ffwrn am 20-25 munud nes ei fod wedi’i goginio’n drylwyr.
Gwneud y dresin trwy gyfuno’r saws hoisin â sudd y leim ac ychwanegu halen a phupur.
Dodi’r dail, y shibwns a thafelli’r mango ar y platiau
Torri’r cig yn dafellau a’i ddodi arnyn nhw.
Tywallt y dresin dros y salad.
Gwasgaru’r hadau a chyflwyno’r bwyd.