Jam Ffrwythau Cyflym

Gan
LFHW
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Mae’r rysáit hon yn wych ar gyfer defnyddio ffrwythau meddal sydd wedi mynd heibio i’w cyfnod gorau, ond heb gyrraedd y cam llwydo – y compost yw’r lle gorau iddynt wedyn! Mae’r jam ffrwythau hwn yn debycach i gompot na jam arferol, a bydd angen ei fwyta o fewn ychydig ddiwrnodau. Mae’n gyflym i’w wneud ac yn hyfryd wedi’i weini gyda sgonau, ar dost, wedi’i gymysgu i mewn i iogwrt neu ar hufen iâ.

Cynhwysion
300g o ffrwythau meddal goraeddfed fel mefus, mafon a mwyar duon, gyda’u dail a’u plisg wedi’u tynnu os oes angen
300g o siwgr mân
cyfarwyddiadau
Gallech ddefnyddio mafon neu fwyar duon ar gyfer y rysáit hon hefyd. Rhowch y ffrwythau meddal mewn padell fawr gyda’r siwgr mân a’u gwasgu’n ysgafn gyda fforc. Rhowch y badell dros wres ysgafn a’i chodi i ferwi.
Defnyddiwch lwy i gael gwared â’r ewyn sy’n dod i’r wyneb. Lleihewch y jam hyd nes ei fod yn eithaf trwchus, yna arllwyswch ef i mewn i bowlen a’i adael i oeri. Cadwch ef yn yr oergell hyd nes y bydd ei angen.