Kebab Calon Tarw Tom Hunt

Gan
TOM HUNT
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Yr ysbrydoliaeth ar gyfer y rysait hwn yw blas-fwydydd Periw a digonedd o tshilis. Mae’r rhain yn flasus dros ben. Nid yw’r blas cig mor gryf ag y gallech ddisgwyl ac maent yn isel mewn braster ac yn hyfryd o gyfoethog.

Cynhwysion
500g o galon eidion/oen, gyda’r braster a’r gwythi wedi cael eu torri ymaith yn ofalus (gofynnwch i’ch cigydd wneud hyn)
1 tbsp cwmin
6 clôf o arlleg
1 llwy de o oregano wedi sychu
2 tshili mawr coch neu felyn
1 llwy fwrdd o biwri tomato
100ml o finag sidr coch neu wyn
cyfarwyddiadau
Rhowch y cig mewn marinâd am o leiaf 30 munud cyn i chi ei goginio, neu y diwrnod cynt er mwyn gwella’r blas yn syfrdanol
Gofalwch fod y galon oen neu eidion wedi cael ei thrimio’n ofalus gan dynnu pob braster a gwythi (gofynnwch i’ch cigydd)
Torrwch y galon yn stribedi hirion, yna eu torri’n ddarnau llai tua 1 cm o drwch
I wneud y marinâd, gwasgwch y cynhwysion mewn pestl a mortar. Dechreuwch trwy falu’r cynhwysion sych: y cwmin, yr halen a’r oregano. Wedi i chi eu malu ychhwanegwch y tshili mâl a’r garlleg wedi ei blicio ac ychwanegwch y piwri tomato a’r finag at y past. Gorchuddiwch y cig yn y marinâd, cymysgu’r cyfan yn drylwyr, a’i adael cyhyd ag y bo modd
Coginiwch y kebabs ar radell gochboeth neu farbeciw am un funud y ddwy ochr. Bwytewch nhw pan maent yn dyner ac yn binc, gyda thatws wedi eu berwi, wedi eu sleisio a’u ffrio yn y marinâd sydd dros ben, gydag ychydig o goriander os oes gennych chi beth