Kiev Cyw Iar

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
2

Mae’r pryd enwog hwn o’r Wcráin yn bryd poblogaidd i’r teulu ac yn ffordd flasus i adfywio cyw iâr a defnyddio unrhyw hen fara.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
2 ffiled cyw iâr
40g o fenyn
100g o flawd plaen
2 glof garlleg
Dil i roi blas
Pinsied o bupur gwyn mâl
Pinsied o halen
2 wy
150ml o olew blodyn yr haul
100g o fara ar gyfer briwsion bara
cyfarwyddiadau
Gan ddefnyddio cyllell finiog, torrwch boced ddofn yn y frest cyw iâr, heb dorri drwodd i ochr arall y cig.
Deisiwch y garlleg a’i gymysgu gyda’r menyn wedi’i feddalu a’r dil.
Defnyddiwch lwy i roi’r gymysgedd menyn yng nghanol y cyw iâr a’i wasgu’n wastad, a’i selio â’ch dwylo.
Rhowch halen a phupur i roi blas, a gwnewch yr un peth ar gyfer y ffiled arall.
Curwch yr wyau a throchwch y ffiled yn y gymysgedd.
Gorchuddiwch y ffiled yn y blawd, yna’r briwsion bara hyd nes ei fod wedi’i orchuddio’n llwyr.
Rhowch y cyw iâr yn y badell ffrio gyda’r olew wedi’i gynhesu, a’i frownio.
Ar ôl ffrio’r cyw iâr bob ochr, rhowch ar hambwrdd pobi.
Coginiwch yn y popty ar dymheredd o 180°C am 20 munud, i goginio’r cig drwyddo.