Kosheri pasta a reis

Gan
HOFFI BWYD, CASÁU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Mae pasta a reis yn gyfuniad poblogaidd ac mae amrywiadau o’r pryd hwn yn cael eu cynnig fel bwyd stryd mewn rhai rhannau o’r dwyrain canol. Mae hwn yn bryd sy’n llenwi ac mae’n hawdd ei wneud.

Cynhwysion
375g/13 owns o nionod
2 llond llwy fwrdd o olew llysiau
100g/ 3 ½ owns o reis gwyn grawn hir
100g/ 3 ½ owns o basta gwyn
1 tun 400g/14 owns o gorbys (chickpeas) (240g/9 owns ar ôl eu draenio)
1 jar 500g/1 pwys 2 owns o passata
1 llond llwy fwrdd o bowdwr cayenne neu tshili
cyfarwyddiadau
Pliciwch y nionod a’u sleisio’n fân. Ffrïwch nhw yn hanner yr olew llysiau nes eu bod yn frau ac wedi brownio. Tynnwch hanner y nionod allan o’r badell a’u rhoi o’r neilltu
Ychwanegwch y passata at y nionod yn y badell a’u mudferwi am 5 munud nes eu bod yn tewychu ac yn sgleinio
Draeniwch y corbys a’u rinsio, yna eu ffrïo yng ngweddill yr olew llysiau am 5 munud, gan eu troi yn aml nes eu bod yn frown golau. Gwasgarwch bupur cayenne neu bowdwr tshili drostynt a’u rhoi o’r neilltu
Rhowch y reis a’r pasta mewn padell fawr, eu gorchuddio â dŵr a dod â nhw i ferwi. Trowch y gwres i lawr, rhoi caead arno a mudferwi am 15 munud nes bod y reis a’r pasta yn dyner
Draeniwch y reis a’r corbys a chymysgu’r corbys gyda’r reis. Rhannwch y cymysgedd yn bedwar pryd a rhoi sôs tomato drosto, gyda’r nionod a gadwyd yn ôl