Letys bach wedi brwysio

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r dull coginio cyflym hwn yn cadw’r letys yn eithaf crensiog. Yn ddelfrydol fel saig ychwanegol â blas ffres gyda phryd Tsieineaidd.

Rhewi
No
Cynhwysion
4 letys Little Gem
Sudd a chroen 1 oren
3 llwy fwrdd saws soy
25g/1owns rhesin
2.5cm/1modfedd gwreiddyn sinsir
cyfarwyddiadau
Torrwch fôn y letys a’u torri yn eu hanner, yn eu hyd. Piliwch a gratiwch y sinsir
Rhowch yr holl gynhwysion heblaw am y letys mewn woc a’u codi i’r berw. Ychwanegwch y letys a’u coginio am 3 munud, gan eu troi’n gyson, tan eu bod wedi’u cynhesu drwyddynt ond yn para i fod yn eithaf crensiog. Gweinwch yn syth