Lletemau Pob Mecsicanaidd gyda chorn a salsa

Gan
Jo Pratt - Cyfranwyd y rysáit trwy garedigrwydd Y Cyngor Tatws i ddathlu Wythnos Datws 2013
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
1
Llysieuol
Cynhwysion
750g o datws Maris
½ - 1 llond llwy de o bowdwr tsili mwyn
½ llond llwy de o gwmin mâl
1 llond llwy de o halen garlleg
1 llond llwy fwrdd o olew olewydd
2 india corn ar y cob
Chwistrell olew os ydych yn ffrïo’r wyau yn hytrach na’u potsio
4 wy
Sblash o finegr gwin gwyn
1 afocado aeddfed
Sudd ½ leim
1 llond llwy fwrdd o goriander wedi ei falu’n fân
2 nionyn bach, wedi eu torri’n fân
6 tomato ceirios wedi eu torri’n chwarteri
1/2 llond llwy fwrdd o olew olewydd
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 200ºC/ ffan 180ºC/ nwy 6. Rhowch y powdwr tshili, y cwmin, yr halen garlleg a llwyaid o olew mewn powlen fawr
Wrth ddisgwyl i’r popty dwymo torrwch y tatws yn lletemau cyson o ran maint a thorri pob darn o india corn yn bedwar
Taflwch y lletemau a’r india corn yn y cymysgedd speisys a’u rhoi yn yr hambwrdd rhostio, yna yn y popty am 30 munud gan eu troi o bryd i’w gilydd
Wrth i chi ddisgwyl i’r lletemau goginio pliciwch yr afocado, tynnu’r garreg ohono a thorri ei gnawd yn giwbiau. Torrwch y nionod bach a’r coriander a chwarteru’r tomatos. Cymysgwch nhw’n dyner gyda’r sudd leim ac ychwanegu sesnin at eich blas. Oddeutu 5 munud cyn bod y tatws a’r corn yn barod, berwch badellaid o ddŵr a gollwg yr wyau i mewn yn dyner gan eu potsio fel yr ydych chi’n eu hoffi, neu anelwch chwistrelliad o olew coginio i’r badell a’u ffrïo
Gallwch weini’r lletemau a’r corn ar blatiau gyda’r wyau ar eu pennau. Ychwanegwch fymryn o finegr gwin gwyn gyada’r salsa ar yr ochr