LFHW Lletemau tatws coch | Love Food Hate Waste Wales

Lletemau tatws coch

Gan
Albert Bartlett
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Rysáit ragorol gan Albert Bartlett i ddefnyddio tatws dros ben. Ar ei orau gyda thatws hufennog neu flodiog. 

Cynhwysion
3 taten goch ‘Rooster’ fawr
2 lwy fwrdd o olew
Pinsiad o halen a phupur
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn i 220°C / Ffan 200°C / Nwy 7 a rhowch y tun pobi ar y silff ganol.
Defnyddiwch dair taten fawr. I wneud lletemau, gadewch y crwyn arnynt a’u torri yn lletemau.
Sychwch y siapiau tatws yn ofalus, a’u rhoi mewn powlen gyda dwy lwy fwrdd o olew a phinsiad hael o halen a phupur. Cymysgwch yn dda.
Gwahanwch y tatws yn un haen gyfartal a’i roi’n ôl yn y ffwrn. Pobwch, gan eu troi o bryd i’w gilydd, am 40–45 munud neu nes byddant yn euraidd.