Lletemau tatws coch gyda sbeis cajwn

Gan
Albert Bartlett
45 - 60 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Ychwanegiad rhagorol i’r rysáit Lletemau Tatws Coch gan Albert Bartlett. Rhowch gynnig ar y saig hon gyda phicl Branston ar y naill ochr i roi blas ychwanegol.

Cynhwysion
3 taten goch ‘Rooster’ fawr
2 lwy fwrdd o olew
Pinsiad o halen a phupur
Paced o sbeis Cajwn
Ham/cyw iâr wedi’i goginio, yn dafelli neu stribedi
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn i 220°C / Ffan 200°C / Nwy 7 a rhowch y tun pobi ar y silff ganol.
Defnyddiwch dair taten fawr. I wneud lletemau, gadewch y crwyn arnynt a’u torri yn lletemau.
Sychwch y siapiau tatws yn ofalus, a’u rhoi mewn powlen gyda dwy lwy fwrdd o olew a phinsiad hael o halen a phupur. Cymysgwch yn dda.
Gwahanwch y tatws yn un haen gyfartal a’i roi’n ôl yn y ffwrn. Pobwch, gan eu troi o bryd i’w gilydd, am 40–45 munud neu nes byddant yn euraidd.
Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd cyn eu harllwys dros ben y lletemau wedi’u coginio.
Rhowch y lletemau’n ôl yn y ffwrn am 15 munud arall i greu pryd blasus.