LFHW Lletemau tatws coch gyda winwns coch | Love Food Hate Waste Wales

Lletemau tatws coch gyda winwns coch

Gan
Albert Bartlett
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Rhowch dipyn o gic yn eich tatws a winwns dros ben i greu’r saig naill ochr flasus hon gan Albert Bartlett. Ar ei orau gyda thatws hufennog neu flodiog.

Cynhwysion
4 taten goch ‘Rooster’ ganolig
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 winwnsyn coch, wedi’i dorri’n lletemau
2 lwy fwrdd o finegr balsamaidd
2 lwy fwrdd o bersli wedi’i dorri
½ llwy de o groen lemwn
¼ llwy de o baprica
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn i 220°C / Ffan 200°C / Nwy 7 a rhowch y tun pobi ar y silff ganol.
Torrwch y tatws yn lletemau a’u gosod mewn powlen gyda’r holl gynhwysion eraill. Cymysgwch yn dda, cyn eu rhoi yn y ffwrn a’u coginio am 40–45 munud nes byddant yn euraidd, gan eu troi o bryd i’w gilydd.