Lletemau tatws coch o'r gril

Gan
Albert Bartlett
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Mae’r rysáit hon gan  Albert Bartlett ar ei gorau gyda thatws sy’n gweddu i goginio cyffredinol. Os defnyddiwch datws blodiog fel Rooster, gallwch eu berwi mewn dŵr oer a’u ffrwtian yn ysgafn i’w hatal rhag torri’n ddarnau.

Cynhwysion
4 taten goch ‘Rooster’
2 letys gem bach wedi’u torri’n chwarterau
2 domato hirgrwn aeddfed, heb ei hadau
1 ewin garlleg wedi’i blicio a’i fathru
Hanner lemwn wedi’i wasgu
3 llwy fwrdd o olew olewydd
1 llwy de garlleg castor
Halen a phupur
cyfarwyddiadau
Gosodwch y tatws mewn dŵr oer hallt a’u ffrwtian yn ysgafn nes eu bod wedi coginio.
Gadewch y tatws i oeri, cyn eu draenio. Torrwch bob taten yn 6 lletem a’u brwsio gydag olew olewydd.
Grillwch dros wres uchel, yna pan fyddant wedi'u marcio â llinellau, rhowch nhw i un ochr a’u cadw'n gynnes.
I wneud y dresin, rhowch y cynhwysion i gyd mewn cymysgydd bwyd a’u blendio’n llyfn.
Hidlwch y dresin gyda gogr a’i ddiferu dros y letys. Gweinwch gyda’r tatws cynnes o’r gril.