LFHW Lletemau tatws coch thai | Love Food Hate Waste Wales

Lletemau tatws coch thai

Gan
Albert Bartlett
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Ychwanegiad rhagorol i roi blas o Wlad Thai i’r rysáit Lletemau Tatws Coch. Yn ôl argymhelliad Albert Bartlett, mae’r saig hon ar ei gorau gyda thatws hufennog neu flodiog.

Cynhwysion
4 taten goch ‘Rooster’ ganolig
½ llwy de o gymysgedd pum sbeis Tsieineaidd
Shibwnsyn wedi’i dorri’n fân
Dip ar y naill ochr – saws hoisin a chnau daear
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn i 220°C / Ffan 200°C / Nwy 7 a rhowch y tun pobi ar y silff ganol.
Defnyddiwch dair taten fawr. I wneud lletemau, gadewch y crwyn arnynt a’u torri yn lletemau.
Sychwch y siapiau tatws yn ofalus, a’u rhoi mewn powlen gyda dwy lwy fwrdd o olew a phinsiad hael o halen a phupur. Cymysgwch yn dda.
Gwahanwch y tatws yn un haen gyfartal a’i roi’n ôl yn y ffwrn. Pobwch, gan eu troi o bryd i’w gilydd, am 40–45 munud neu nes byddant yn euraidd.
Ysgeintiwch ½ llwy de o gymysgedd pum sbeis Tsieineaidd, yna gweinwch y saig gyda shibwns wedi’u torri’n fân, gyda saws hoisin a chnau daear ar y naill ochr fel dip.