Lolipops Banana a Siocled Wedi Rhewi

Gan
LFHW
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’n ffordd wych i ddefnyddio bananas sydd wedi mynd y tu hwnt i’w gorau!

Rhewi
Yes
Cynhwysion
4 banana
Siocled dros ben
Ysgeintiadau i addurno
4 ffon lolipop pren
cyfarwyddiadau
Rhowch fananas heb eu croen yn y rhewgell, a’u gadael nhw hyd nes eu bod nhw wedi rhewi.
Toddwch ychydig o siocled dros ben, a’i adael i oeri (peidiwch â gadael iddo setio).
Tynnwch y bananas o’r rhewgell, a phan fyddant wedi rhewi o hyd, torrwch nhw’n hanner, a rhowch ffon lolipop pren yn y fanana (i wneud lolipop).
Gorchuddiwch y fanana â’r siocled wedi oeri a rhowch unrhyw addurniadau/ysgeintiadau arni, yna gadwch y siocled i setio.
Lapiwch y bananas mewn clingfilm, rhowch nhw mewn bag rhewi, a’u rhewi.
Arhoswch hyd nes eu bod nhw wedi rhewi cyn eu bwyta nhw!