Madarch A Tharagon Ar Dost Menynaidd

Gan
Gan Neil Forbes
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Bwyd cysur ar ei orau gan y cogydd arobryn, Neil Forbes, o Café St Honore yng Nghaeredin.

Cynhwysion
4 tafell i fara da, rwy’n hoffi surdoes
4 llond llaw fawr o fadarch, beth bynnag sydd gennych chi yn eich oergell – tynnwch y coesynnau, eu sychu a’u sleisio
1 sialotsyn banana, wedi’i blicio a’i dorri’n fân
2 glof o arlleg, wedi’u plicio a’u torri’n fân
Ychydig o goesynnau o daragon, wedi’u torri
Llond llaw o bersli crych, wedi’i dorri
Sblash o Fadeira
100ml o hufen dwbl
100g o fenyn
Sblash o olew had rêp
cyfarwyddiadau
Toddwch hanner y menyn a hanner yr olew mewn padell ffrïo fawr a ffriwch y bara hyd nes ei fod yn lliw euraidd ar y ddwy ochr. Rhowch halen a phupur arnynt o roi blas, a’u rhoi naill ochr.
Heat the remaining oil and butter in a clean pan and fry the shallots and garlic. Then add the sliced mushrooms and cook for a few minutes on a high heat. When the mushrooms start to brown, add the Cynheswch weddill yr olew a’r menyn mewn padell a ffriwch y sialóts a’r garlleg. Ychwanegwch y madarch wedi’u sleisio a’u coginio am ychydig funudau ar wres uchel. Pan fydd y madarch yn dechrau brownio, ychwanegwch y Madeira a dadsgleinio’r badell. Coginiwch hyd nes bod yr hylif wedi lleihau, yna ychwanegwch yr hufen a’i droi, a’i ferwi. Ychwanegwch halen a phupur i roi blas, yna’r taragon a’r persli wedi’u torri. Dylech ei leihau hyd nes ei fod yn cyrraedd trwch da.
I’w weini, rhowch y gymysgedd ar y tost cynnes, a’i weini ar unwaith.