Madarch wedi eu stwffio â Sbinaets a Chaws Gafr, gyda Sglodion

Gan
Y CYNGOR TATWS
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Mae hi’n wythnos sglodion o 17 i 24 Chwefror. Rhowch gynnig ar ein syniadau am ryseitiau blasus ar gyfer sglodion, trwy law y Cyngor Tatws. I gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Sglodion ewch i.

Llysieuol
Cynhwysion
6 taten fawr ysgafnllyd, er enghraifft Maris Piper, King Edward neu Desirée (tua 1.5kg)
2 lond llwy fwrdd o olew olifau
6 o Fadarch Portobello mawr (ffres)
2 llond llwy fwrdd o olew olifau
25g o ymenyn
1 nionyn wedi ei falu â chyllell
1 clof garlleg wedi ei falu
50g o gnau Ffrengig wedi eu malu’n fân
Cwdyn 150g o sbinaets ffres
100g o gaws geifr, wedi ei friwsioni
Sesnin
cyfarwyddiadau
Twymwch y ffwrn ymlaen llaw i 200°C/ popty ffan180°C / Nwy Marc 6
I wneud y sglodion, torrwch y tatws, heb eu plicio, yn sglodion trwchus braf a rhoi haen denau o olew olifau drostynt. Rhowch nhw yn y popty mewn hambwrdd rhostio
Coginiwch nhw am 45 i 50 munud gan eu troi yn achlysurol. Pan fyddant yn barod dylent fod yn frown golau gyda chanol ysgafn meddalwyn
I goginio’r madarch, tynnwch ei coesau a’u rhoi ar hambwrdd coginio mawr. Diferwch olew drostynt. Ychwanegwch y coesau wedi torri’n fân, gan eu gwasgaru dros y gweddill
Twymwch yr ymenyn a’r olew mewn padell fawr, ychwanegwch y madarch wedi eu torri, y nionyn a’r garlleg a’u coginio am 3 munud. Trowch y cnau, y sbinaets a’r sesnin i mewn: coginiwch nhw nes mae’r sbinaets wedi gwywo yn y gwres. Codwch nhw i mewn i’r madarch gyda llwy. Gwasgarwch y caws drostynt
I’r popty am 12-14 munud neu nes y mae’r madarch yn dyner