Miwsli Bircher

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
0 - 10 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Mae Miwsli Bircher yn rysáit syml a blasus ar gyfer brecwast. Mae’n ffordd ddiddorol a gwahanol o ddefnyddio eich ceirch, yn lle cael yr un uwd i frecwast bob dydd. er mwyn cael y canlyniadau gorau paratowch y maint priodol, wedyn fydd dim rhaid i chi adael y cymysgedd am fwy na diwrnod neu ddau, neu bydd yn mynd yn eithaf soeglyd.

Llysieuol
Cynhwysion
50 gram o geirch
1/4 peint o iogwrt
1/4 peint o sudd afal
15 gram o goconyt wedi ei friwsioni
1 llond llwy fwrdd o fêl
50 gram o lys
1 afal
cyfarwyddiadau
Cymysgu’r ceirch gyda’r sudd afal, hanner yr iogwrt a’r briwsion coconyt a’u gadael yn yr oergell tan y bore
Gratiwch eich afal a’i gymysgu gyda’ch ceirch, gyda’r mêl a gweddill yr iogwrt a’r llys
Mwynhewch eich brecwast!