Morlas gyda llysiau gwyrdd, Mwystard Seisnig a saets

Gan
Mitch Tonks - kindly donated by the Marine Stewardship Council
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
2
Cynhwysion
Olew olewydd
2 ffiled morlas, wedi eu torri o ben uchaf y ffiled ac yn pwyso tua 299 gram yr un
1 gabatsien ifanc – neu ddail sbinaets neu frocoli
Llond llwy de o fwstard Seisnig
25g o ymenyn
1 llond llwy fwrdd o capers
Dyrnaid bchan o bersli wedi ei falu’n fân
Dyrnaid bychan o saets wedi ei falu’n fân
Sblash fechan o finag gwin gwyn
Gwasgiad o lemwn
Pupur du
cyfarwyddiadau
Twymwch olew olewydd mewn padell sy’n addas i’w rhoi yn y popty
Rhowch bupur a halen ar y pysgodyn a’i roi yn y badell gyda’r cnawd at i lawr. Coginiwch o am 3 neu 4 munud nes iddo frownio ychydig, yna ei droi drosodd a rhoi’r badell mewn ffwrn boeth. Yna ei goginio am 2 neu 3 munud arall
Stemiwch y llysiau nes eu bod yn gwywo
Mewn padell fechan, toddwch yr ymenyn, chwisgiwch y mwstard i mewn nes y mae wedi emylsio’n iawn ac ychwanegwch y cynhwysion eraill
Taflwch y llysiau yn y saws er mwyn rhoi haen dda drostynt ac ychwanegu digon o bupur du
Gweinwch y llysiau wrth ochr y pysgodyn a chodi unrhyw saws sydd dros ben gyda llwy, i’w dywallt dros y pysgodyn