Myffins Banana a Mêl

Gan
Tony Budde
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Dyma ffordd ddelfrydol o ddefnyddio bananas sydd wedi mynd heibio’u gorau. Gallwch hefyd ddefnyddio ffrwythau eraill sydd angen eu defnyddio, er enghraifft afalau, tegeirin y gors, orennau, gellyg neu hyd yn oed rai ffrwythau tun! Gallwch eu coroni gydag ychydig o crème fraiche, mêl neu greision banana.

Cynhwysion
250g o flawd codi
2x5ml o bowdr pobi
1x llwy 5ml o fêl hylif
100g o siwgr caster
250ml o laeth
1 wy
90ml olew
Banana 150g wedi ei thorri’n ddarnau mân, (mae bananas brown sydd wedi brychu, ac sy’n gorfod cael eu defnyddio, yn ddelfrydol)
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty i 180 gradd C neu Nwy Marc 4
Gogrwn y blawd a’r powdr pobi i bowlen fawr ac ychwanegu’r siwgr
Chwisgio’r wy mewn powlen fach, gan ddefnyddio fforc
Tywallt y llaeth, olew, mêl ac wy i’r cymysgedd blawd a’i gymysgu’n dda i wneud cytew llyfn
Troi’r darnau banana i mewn i’r cymysgedd
Rhoi’r cymysgedd yn y casys myffin
Eu pobi am 20 munud nes bod y myffins wedi codi a’u bod yn frown golau braf
Eu tynnu o’r tun yn ofalus a gadael iddynt oeri ar rac pwrpasol