Myffins Tatws Norwyaidd

Gan
LFHW
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
16

Mae llawer o datws yn cael eu taflu i ffwrdd yn Norwy, yr un fath ag yn y Deyrnas Unedig. Mae tatws yn gynhwysion defnyddiol sy’n gallu bod yn sail i lawer o seigiau a theisennau crwst blasus iawn. Beth am wneud myffins gyda’r hyn sy’n weddill heddiw? Dyma fersiwn felys.

Peidiwch â phoeni gormod am y cynhwysion dewisol, fe wnaethon ni swp ohonyn nhw heb y surop a’r sefydlogydd, ac roedden nhw’n flasus iawn!

Cynhwysion
Ar gyfer y myffins
______________
150g o fenyn ar dymheredd ystafell
150g o siwgr
2 lwy de o siwgr fanila neu rinflas fanila
4 ŵy
3 llwy fwrdd o surop golau (dewisol)
100g o almonau mâl
250g o flawd gwyn
3 llwy de o bowdr codi
200g o datws wedi’u plicio a’u berwi
2 lwy de o sefydlogydd teisen felen (dewisol)
200 ml o laeth
.
Ar gyfer y topin
______________
250g o gaws hufen
1 llwy de o rinflas fanila
50g o fenyn ar dymheredd ystafell
600g o siwgr eisin
cyfarwyddiadau
Gwresogwch y ffwrn o flaen llaw i 200°C.
Stwnsiwch y tatws wedi’u berwi ynghyd â hanner y llaeth.
Corddwch y siwgr, y siwgr fanila a’r menyn yn hufen ac ychwanegwch un ŵy ar y tro, gan gymysgu’n dda.
Ychwanegwch y surop, yna’r cynhwysion sych a gweddill y llaeth cyn ychwanegu’r tatws stwnsh.
Llenwch y casys myffin yn hanner llawn a’u pobi am oddeutu 15 munud.
Ar gyfer y topin
Cymysgwch y caws hufen, y menyn a’r rhinflas fanila.
Ychwanegwch y siwgr eisin ychydig bach ar y tro hyd nes bod yr ansawdd yn teimlo’n iawn, yna rhowch ef ar ben y myffins wedi’u hoeri.