Nwdls Corgimwch Sbeislyd

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Dyma ginio diddorol o ran ei flas, hyfryd os ydych chi eisiau rhywbeth fymryn yn wahanol gyda’ch nwdls a’ch llysiau wedi’u rhewi.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
1 llond llwy fwrdd o bâst cnau crenslyd
2 llond llwy fwrdd o saws soia
1 llond llwy de o sinsur wedi gratio
1/4 llond llwy de o grafion tshili
125g o nwdls wyau
8 i 10 o gorgimwch mawr wedi eu rhewi
1 gwpanaid o lysiau cymysg wedi eu coginio
Pinsied o halen
cyfarwyddiadau
Mewn powlen fechan, cyfunwch y pâst cnau, y saws soia, y sinsur a’r crafion tshili. Rhowch nhw o’r neilltu
Berwch ddŵr mewn sosban fawr, ychwanegu’r llysiau wedi’u rhewi am 3 neu 4 munud a’u draenio
Twymwch yr olew mewn padell ffrïo, ychwanegu’r corgimwch a’u ffrïo am 2 neu 3 munud (nes iddynt droi’n binc). Ychwanegwch y nwdls a’r llysiau a’u coginio am 3 neu 4 munud
Tywalltwch y saws cnau mwnci drostynt, eu cymysu’n drylwyr a’u gweini