Nwdls Cyw Iâr un Ddysgl

Gan
LFHW
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Yn ginio sydyn neu’n swper i un, dyma bryd blasus sy’n defnyddio cyw iâr (neu gig arall) sydd dros ben, ac yn lleihau’r gwaith golchi llestri! 

Cynhwysion
55g o nwdls reis sydyn
1 ciwb stoc cyw iâr isel mewn halen, wedi’i friwsioni a’i gymysgu mewn 250ml o ddwr berw
1 brest cyw iâr wedi’i choginio a’i rwygo’n fân, heb ei chroen
1 moronen wedi’i sleisio’n denau
25g pys o’r rhewgell ½ pupur coch, wedi’i sleisio
1 sibolsyn, wedi’i dorri’n fân
1 llwy de o flawd corn
2 lwy de o saws soi isel mewn halen
¼ llwy de o 5–sbeis Tsieineaidd
cyfarwyddiadau
Rhowch y nwdls mewn powlen neu fwg mawr sy’n addas i’r microdon, wedyn arllwyswch y stoc poeth drostynt a’u gadael am 3 munud.
Ychwanegwch y cyw iâr wedi’i goginio, y moron, pys, y pupur coch a’r sibols. Cymysgwch y blawd corn, y saws soi, y 5–sbeis ac 1 llwy fwrdd o ddwr oer mewn powlen fach. Arllwyswch y cymysgedd dros y nwdls wedyn cymysgwch y cwbl gan sicrhau bod y llysiau wedi’u cymysgu rownd y bowlen.
Rhowch haenen lynu dros y bowlen a’i rhoi yn y microdon ar wres uchel am 2 funud, a’i gymysgu ar ôl 1 munud, nes bydd y cyw iâr yn chwilboeth. Gadewch i sefyll am 1 munud cyn ei weini. Opsiynau