Pâté Orkney

Gan
Mary Rutter, Orkney Zero Waste
0 - 10 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Gallwch wneud y pate hwn gan ddefnyddio pa bynnag bysgodyn tun sydd gennych chi yn eich cwpwrdd, gan gynnwys tiwna neu eog. Os nad oes gennych chi ddigon o gaws meddal, gallwch ychwanegu hufen neu crème fraiche ato.

Heb Glwten
Heb Wyau
Cynhwysion
1 tun bach o facrell mewn olew
1 llwy fwrdd orlawn neu 2 fag bychan o saws horseradish
1/2 twb o gaws meddal/caws hufen
Chwistrelliad da o sudd lemwn (ffres neu botel)
Pupur du i roi blas
cyfarwyddiadau
Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd gyda fforc hyd nes i chi gael yr ansawdd rydych chi ei eisiau - garw neu lyfn.
Gweinwch yn syth neu storiwch yn yr oergell mewn cynhwysydd aerdyn am hyd at dri diwrnod.
Gweinwch gyda bara, craceri neu fara ceirch.