Paëla Sbaenaidd Rhwydd

Gan
Caroline Marson, Banbury
20 - 30 Munud
Uwch
yn gwasanaethu
4

Mae paëla yn gyfle da i ddefnyddio unrhyw gig neu selsig wedi’i goginio sydd ar ôl yn eich oergell. Mae’r sbeis saffron yn rhoi blas hyfryd o’r iawn ryw a lliw melyn llachar i’r saig hon.

Cynhwysion
1 llwy fwrdd o olew
1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
Pinsiad o edeifion saffrwm (dewisol)
1 ewin garlleg, wedi’i blicio a’i fathru
1 pupur coch, gyda’r hadau wedi’u tynnu ohono a’i dorri’n fân
pupur melyn, gyda’r hadau wedi’u tynnu ohono a’i dorri’n fân
200g o reis grawn hir neu risoto
250ml o win gwyn
500ml o isgell cyw iâr
Pecyn 350g o fwyd môr cymysg, wedi’i rewi
Cig wedi’i goginio sy’n weddill, fel cyw iâr neu borc
Tua 2 selsigen sbeislyd wedi’u coginio, fel merguez neu chorizo, wedi’u sleisio
125g o bys wedi’u rhewi
halen
pupur du mâl
cyfarwyddiadau
Gwresogwch yr olew olewydd mewn padell ffrio fawr, yna ychwanegwch y winwns a’u coginio’n ysgafn am 5 munud. Yn y cyfamser, gwlychwch y saffrwm mewn 2 lwy fwrdd o ddŵr poeth, os ydych yn ei ddefnyddio. # Ychwanegwch y pupurau a’r garlleg, a’u coginio am 3-4 munud.
Trowch i mewn y reis, y gwin, yr isgell poeth, y cymysgedd saffrwm a’r sesnin. Codwch ef i ferwi ac yna’i fudferwi, gan ei droi bob hyn a hyn nes bod bron dim hylif ar ôl. Yna, ychwanegwch y bwyd môr, y cig sy’n weddill a’r selsig sbeislyd, gorchuddiwch ef, trowch y gwres i lawr a mudferwch ef am 5 munud, gan godi’r clawr bob ychydig funudau i’w droi.
Ychwanegwch y pys a’i goginio am ychydig mwy o funudau hyd nes bod yr hylif wedi anweddu. Ychwanegwch sesnin a’i weini ar unwaith.
Awgrym da: Gan fod reis yn gymharol rad, mae’n rhwydd mynd i’r arfer o roi gormod yn y sosban. Mae mwg te cyffredin yn declyn defnyddiol i fesur reis heb ei goginio. Bydd mwg llawn o reis yn bwydo 4 oedolyn a bydd ¼ mwg yn bwydo 1 oedolyn.