Paella Llysieuol

Gan
IAN FULLER
30 - 45 Munud
Canolradd
yn gwasanaethu
4

Mae hon yn rysáit paella arbennig ar gyfer defnyddio pob math o lysiau hyfryd ond dyma rai awgrymiadau i’ch rhoi ar ben y ffordd...

Rhewi
Yes
Cynhwysion
1 llwy fwrdd o olew olewydd
1 nionyn mawr (wedi’i ddeisio)
2 bupur (wedi’i dafellu)
2 ddarn o seleri (wedi’u deisio)
2 ewyn garlleg (wedi’i dorri’n fân)
250g o fadarch castan (wedi’u tafellu)
1 corbwmpen (wedi’i dafellu)
250g o reis paella neu reis grawn hir
Tua 1 litr o stoc llysiau
Pys wedi’u rhewi a ffa gwyrdd
Sbeisys o’ch dewis – er enghraifft 2 lwy de o dyrmerig, 1 llwy de o gwmin, 1/2 llwy de o baprica
Perlysiau o’ch dewis – er enghraifft gymaint o bersli ag y dymunwch
cyfarwyddiadau
Cynheswch yr olew mewn sosban a ffrio’r nionyn yn ysgafn
Ychwanegwch y pupur a’r seleri
Ychwanegwch y madarch, y corbwmpen a’r garlleg gan symud yr holl gynhwysion o amgylch y sosban er mwyn sicrhau eu bod yn coginio’n gytbwys a’u hatal rhag glynu neu losgi
Coginiwch am 10 -15 munud, ychwanegwch y reis i’r sosban a’u gymysgu gyda’r llysiau
Nawr ychwanegwch y stoc i’r sosban a dod ag ef i’r berw
Unwaith y bydd yn berwi, trowch y gwres i fudferwi ac ychwanegwch y sbeisys, y pys a’r ffa.
Trowch y reis o bryd i’w gilydd gan ychwanegu mwy o stoc os oes angen
Unwaith bydd y reis wedi coginio, gwiriwch y blas
Ychwanegwch y perlysiau wedi’u torri, gadewch i oeri am 5 munud cyn ei weini