Pan Haggerty un Ddysgl

Gan
LFHW
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Mae’r rysáit draddodiadol hon o ogledd-ddwyrain Lloegr wedi’i diweddaru i greu saig un ddysgl sy’n defnyddio bacwn a chaws dros ben. Dyma bryd bwyd cynhesol a rhad i’r teulu oll.

 

Cynhwysion
15g o fenyn
2 dafell o facwn mwg wedi’i dorri’n fân, heb y braster
1 cenhinen fawr wedi’i sleisio
600g o datws, fel Maris Piper, wedi’u sgrwbio a’u sleisio’n denau
1 winwnsyn coch canolig, wedi’i sleisio
50g o gaws Cheddar wedi’i gratio
2 lwy fwrdd o bersli ffres, neu 1 llwy de o bersli sych
Pupur du i sesno
cyfarwyddiadau
Toddwch hanner y menyn mewn padell ffrio sy’n mynd i’r popty, a ffriwch y bacwn a’r cennin am 3–4 munud nes bydd y cennin yn feddal. Tynnwch o’r badell gyda llwy dyllog a’u rhoi ar blât i’r naill ochr.
Tynnwch y badell oddi ar y gwres a gosodwch haen o datws yn ei gwaelod, wedyn haen o nionod, haen o facwn a chennin, yna haen o gaws a phersli. Sesnwch gyda phupur du wedyn ailadroddwch yr haenau, gan orffen gyda haen o datws.
Torrwch y menyn sy’n weddill yn ddarnau bychain a’u gosod ar ben yr haen uchaf. Yna, gorchuddiwch y badell gyda chaead neu ffoil cegin a’i goginio ar wres ysgafn am 25–30 munud neu nes bydd y tatws yn feddal.
Tynnwch y caead a gosodwch y badell dan gril poeth am 3–4 munud i grasu.
Gweinwch yn syth o’r badell neu llaciwch ochrau’r caserol oddi wrth y badell gyda sbatwla a throi’r cyfan allan ar blât a’i weini mewn talpiau.
***cynghOriOn***
Gallech ddefnyddio tatws wedi’u berwi sydd dros ben, ond ichi leihau’r amser coginio gan un traean.