LFHW Pangritata gwenith cyflawn | Love Food Hate Waste Wales

Pangritata gwenith cyflawn

Gan
Imran Nathoo
20 - 30 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
6

Briwsion bara Eidalaidd, gyda blas perlysiau, garlleg a chroen lemon. Defnyddiwch yn hael i ychwanegu ychydig o raen a blas i unrhyw beth, fel pasta, cawl, risoto neu salad. Ysgeintiwch yn hael ar ben eich pryd. Fe wnes i’r un yma gan ddefnyddio tafelli bob pen i dorth o fara brown. Mewn geiriau eraill, cyflawni’r dorth! 

Gellir storio’r pangritata mewn cynhwysydd aerdyn i’w gadw’n hirach. Mwynhewch!

Cynhwysion
2 dafell bob pen o dorth o fara brown (mae hen fara’n well, neu fara o’r rhewgell)
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 clof garlleg
2 sbrigyn o rosmari
Croen 1 lemon
Cwpl o binsiadau o halen môr mân
cyfarwyddiadau
Chwalwch y ddwy dafell bob pen yn friwsion bras mewn prosesydd bwyd neu debyg.
Mewn padell ffrio, twymwch yr olew dros wres isel i gymedrol a defnyddiwch wasgwr garlleg neu gratiwr mân i ychwanegu’r garlleg i’r badell. Ffriwch heb frownio’r garlleg.
Ychwanegwch y briwsion bara a’u gorchuddio gyda’r olew garlleg, a choginio’r cwbl nes bydd yn euraidd.
Cymysgwch yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn coginio’n gytbwys ac i rwystro’r briwsion rhag llosgi.
Tynnwch y dail rhosmari oddi ar y coesynnau a’u torri’n fras, cyn eu hychwanegu i’r badell a chymysgu. Gelir cadw’r coesynnau i’w hychwanegu at gawl.
Gratiwch groen y lemon (yn ddelfrydol, un heb ei gwyro, ond os yw wedi’i gwyro, golchwch y lemon mewn llif o ddŵr cynnes gyda sbwng bras). Gellir cadw’r lemon i’w ddefnyddio eto, wrth gwrs.
Sesnwch gyda halen.