Pasta brithyll a brocoli

Gan
CYMDEITHAS FRITHYLL PRYDAIN
30 - 45 Munud
Uwch
yn gwasanaethu
4

Mae’r pysgodyn pôb cyfoethog hwn yn gyforiog o hufen ac yn rhagorol ar gyfer cinio dydd Sadwrn i’r teulu cyfan ei fwynhau. Gweinwch y bwyd gyda bara ciabatta garlleg i wneud pryd i’w gofio. Gallwch ychwanegu mwy o lysiau, fel moron neu bys os dymunwch.

Cynhwysion
125g bwâu pasta
300g blodigion brocoli
125g brithyll wedi ei fygu
2 sibols wedi eu torri’n fras
50g ymenyn
50g blawd
570ml llaeth cyflawn
150g caws Cheddar aeddfed wedi’i rathellu
1 llwy de o fwstard Dijon
halen, a phupur du wedi ei felino
50g o friwsion bara cyflawn ffres
cyfarwyddiadau
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 190°C (375°F) marc 5. Berwch y pasta yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Draeniwch y pasta a’i osod o’r naill du. Torrwch y pasta yn flodigion mân. Ychwangwch nhw at badell o ddŵr berwedig a gadael iddynt ffrwtian am 4 munud. Draeniwch nhw
Rhowch y pasta, y ffiledau brithyll a’r nionod mewn llestr gwrthwres yn y ffwrn, gan eu lefelu’n gyson drwy’r llestr cyfan
Toddwch yr ymenyn mewn padell fechan dros wres cymedrol. Tynnwch y badell oddi ar y tân a throi’r blawd i mewn iddi. Trowch y cyfan dros wres isel am 1 funud. Ychwanegwch y llaeth a’i chwipio gyda chwisg balŵn neu chwisg coil. Gadewch iddo fud-ferwi gan barhau i’ch chwisgio, nes bod y cymysgiad yn saws llyfn, trwchus
Tynnwch y saws oddi ar y gwres a throi’r rhan fwyaf o’r caws, a’r mwstard, i mewn iddo. Rhowch halen a phupur i ychwanegu blas yna tywallt y saws dros y pasta, y brocoli a’r brithyll wedi’i fygu
Cymysgwch y briwsion bara gyda gweddill y caws a’u gwasgaru dros y cyfan a’i roi yn y popty am 25 munud nes y mae’n ffrown euraid ac yn ffrwtian