Pasta Eog, Lemwn ac Asbaragws

Gan
Mae’r rysáit hwn yn dod o Fantastic Food for Less: Less Waste, Less Cost, More Taste. Dyma lyfr coginio newydd sbon sy’n eich helpu i greu bwyd rhagorol yn rhatach a chyda llai o wastraff. Clicwch yma i gael gwybod mwy.
10 - 20 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
4

Defnyddiwch lemonau heb gwyr os yn bosibl, neu os ydych am ddefnyddio rhai cyffredin, sgrwbiwch nhw’n iawn cyn gratio’r croen. Cofiwch ddefnyddio’r rhan melyn o’r lemwn yn unig – mae blas y gwyngroen yn chwerw a gall ddifetha blas y pryd cyfan.

Llysieuol
Cynhwysion
Tagliatelle 300g (11 owns)
Blaenau asbaragws; pecyn 100/125g wedi eu haneru
Ymenyn 25g (1 owns)
Pys wedi rhewi 150g (5 owns)
Crème fraîche; potyn 250ml
4 llond llwy fwrdd o laeth
Rhinflas 1 lemwn wedi gratio
Halen a phupur du newydd ei felino
Eog lemwn a pherlysiau newydd ei goginio; pecyn 185g wedi ei chwalu’n ddarnau
cyfarwyddiadau
Berwi sosbanaid o ddŵr wedi ei halltu fymryn, ychwangegu’r Tagliatelle a’i goginio am tua 10 i 12 munud nes y mae’n dyner. Ychwanegu’r blaenau asbaragws yn ystod y 4 munud olaf, yna ei ddraenio’n dda
Yn y cyfamser, toddi’r ymenyn mewn sosban ac ychwanegu’r pys. Yna troi’r crème fraîche, y llaeth a rhinflas y lemwn i mewn iddo (gan gadw ychydig o’r rhinflas i’w addurno). Ei dwymo yn dyner, gan ei droi am oddeutu 3 munud, yna ychwanegu pupur a halen yn ôl eich blas
Draeniwch y pasta, yna ei roi yn ôl yn y sosban ac ychwanegu’r saws, gan ei droi yn dyner i’w gymysgu. Rhannwch o rhwng 4 powlen. Gwasgarwch y darnau eog a’r rhinflas lemwn drosto a’i weini ar unwaith