Pasta Sbeislyd Porc a Ffenigl

Gan
HOFFI BWYD CASÁU GWASTRAFF
30 - 45 Munud
Dechreuwr
yn gwasanaethu
1

Mae’r rysáit syml a chyflym hwn yn defnyddio cynhwysion sy’n wastad wrth law yn y cwpwrdd bwyd.

Rhewi
Yes
Cynhwysion
2 selsig porc
1 tun bychan o domatos wedi eu malu
1 llond llwy fwrdd o grafion tshili sych (mwy neu lai ohonynt at eich blas)
1 clof garlleg wedi eu gwasgu
1 llond llwy fwrdd o ffenigl sych
50 gram o gaws Parmesan sych
200 gram o basta penne
1 llond llwy fwrdd o olew
cyfarwyddiadau
Twymwch y popty ymlaen llaw i 180 gradd C
Holltwch y selsig a gwasgu’r cig allan i badell ffrïo boeth gyda llond llwy fwrdd o olew llysiau
Ffrïwch o gyda’r garlleg a’r ffenigl nes ei fod yn dechrau brownio ychydig
Ychwanegwch y crafion tshili a’r darnau tomatos a gadel iddyn fudferwi am 10 munud
Draeniwch y pasta a’i droi i mewn i’r cymysgedd selsig
Tywallt y cymysgedd i dun rhostio bas, a gwasgaru parmesan dros y top
Ei roi yn y popty am 20 i 25 munud nes ei fod yn frown golau