Pastai Ceirios a Semolina

Gan
LFHW
Un Awr +
Canolradd
yn gwasanaethu
6

Nid yw semolina bob amser yn rhywbeth hawdd i ddod o hyd iddo yn eich archfarchnad leol, ond mae’n werth chwilio amdano i wneud y pwdin blasus hwn o’r Wcráin. Yn draddodiadol, caiff ei fwyta’n oer, a byddai’r pwdin hwn yn ddelfrydol i’w fwyta ar noson braf, yn ein barn ni.

Cynhwysion
125g o semolina
250g o geirios (ffres neu wedi’u rhewi)
150g o fara gwyn (hen)
500ml o laeth
125g o siwgr
1 llwy de o rinflas fanila
2 wy
30g o almonau mâl
Menyn i iro’r tun
Pinsied o halen
2 lwy de o siwgr eisin
cyfarwyddiadau
Cynheswch y llaeth hyd nes ei fod yn berwi, ychwanegwch yr halen, yr almonau mâl, y siwgr, y menyn a’r semolina. Trowch yn achlysurol hyd nes bod y gymysgedd yn tewhau.
Malwch y bara i wneud briwsion bara a’i ychwanegu, ynghyd â’r wyau, at y gymysgedd semolina wedi’i oeri ychydig, a’i droi.
Tynnwch y cerrig o’r ceirios ac ychwanegu hanner ohonynt i mewn i’r gymysgedd semolina.
Leiniwch dun cacen canolig â menyn a phapur gwrthsaim, ac ychwanegwch y gymysgedd semolina.
Gosodwch weddill y ceirios yn gyson ar ei ben.
Pobwch am 30 munud yn y popty ar dymheredd o 180°C. Dylai fod â lliw euraidd.
Ar ôl iddo oeri, ysgeintiwch y siwgr eisin ar ei ben.